Příručka Chovatele - Pohlaví

 

Pohlavní Znaky / Určování Pohlaví.

 

Určování pohlaví u Varana Nilského a vůbec u všech varanů je velice záludné. Ostatně jako u všech ještěrkovitých tak i u varana mají samci pár tzv. hemipenisů. Ostatní extremní znaky nejsou až tak výrazné a proto určování pohlaví u mláďat je velice obtížné. Ty nejznámější metody vám tu alespoň pro představu ve stručnosti uvedu.

 

Metoda_1.) U Varana Nilského stejně tak jako Stepního a pár dalších byl objeven zvláštní chromozóm, který je u rozdílného pohlaví odlišný. Ovšem genetické testování není zrovna to pravé zjišťování pohlaví pro většinu chovatelů už jen z důvodu jeho nákladnosti.

 

Metoda_2.) Metoda zjištění přítomnosti hemipenisů u dospělého zvířete je pravděpodobné tou nejjednodušší a nejjistější metodou. U dospělých samců se dají vypozorovat velice snadno a to při vylučování výkalu kdy se na okamžik ukáží (nezaměňovat se zvětšenými žlázami kloaky u některých samic, které ne vždy je mohou též ukázat při vyprazdňování).

 

Metoda_3.) Někteří herpetologové dokáží u mladších jedinců zjistit pohlaví pomoci tzv. sondování. Ovšem tohle může provádět opravdu jenom zkušený chovatel s veterinárním vzděláním jelikož při neodborné manipulaci můžete zvířeti akorát ublížit. Sondování se uspěšně provádí u hadů, ale u varanu se jedná o velice nebezpečný zákrok pri kterém můžeme zvířeti vážně ublížit.

 

Metoda_4.) Mezi další nejnovější metody zjištění přítomnosti hemipenisů je injekční cesta a to tak, že se do ocasu vpíchne směs fyziologického solného roztoku, která způsobí, že zvíře obnaží hemipenisy. Tahle metoda je ovšem velice riskantní a zvířeti může ublížit, proto by měla být prováděna vysoce školenou osobou nebo veterinářem s dlouholetou praxí. Obecně se tato metoda nedoporučuje pro jeji nebezpečnost.

 

Metoda_5.) Mezi další metodu jak zjistit pohlaví můžeme zařadit endoscopií ovšem i zde platí pravidlo, že tuhle metodu může provádět jen zkušený veterinář a i tato metoda je metodou invazní, která může zvířeti ublížit nepočítáme rehabilitaci, kterou musí zvíře podstoupit po takovém zákroku. Obdobou je též provedení fiber-optic laparoskopie.


Ukázka výsledku ENDOSKOPICKÉHO vyšetření pohlaví:
Puvodni Zdroj - Prevzato z...
Puvodni Zdroj - Prevzato z...
Na obrázku jsou zřetelně vidět varlata s části chámovodu.
Na tomto obrázku ty kulaté bubliny jsou samotná vajicka.

 

Metoda_6.) Jedna z dalších metod, která byla úspěšně použita v Zoo v San Diegu byla metoda testu krve dvou Komodských Varanů při které se zjišťovala hladina testosteronu ( samci hormon ). Tato metoda má však velice nízké procento úspěšnosti.

 

Metoda_7.) Jedna z posledních metod, které chci jmenovat byla metoda kdy za použití rentgenu se dalo u některých druhů varanů analýzovat pohlaví díky malým kůstkám (uvádí se dvě někdy tři mineralizované struktury u stažených hemipenisů). Tato metoda byla s úspěchem použita v Zoo v Dallasu. Bohužel tahle metoda se dá použít pouze u určitých druhů. Například u varana stepního tyto mineralizované struktury vůbec nenajdete.

Z dosavadního průzkumu vyplívá, že odchycení jedinci jsou většinou samci. Proč k tomto dochází je prozatím velkou neznámou, ale může to mít hodně společného v rozdílu a aktivitách samců a samic. Tak například jak už jsem jednou řekl varani jsou teritoriální zvířata je všeobecně známo, že samci si hlídají větší oblast jak samice též jsou daleko více aktivnější přes den jak samice. Pro příklad průměrná rozloha teritoria samce varana stepního je až obdivuhodných 7.1 mil2 (18.3 Km2), kdežto u samice pouhých 2.3 mil2 (6.1 Km2) a logicky čím více aktivnější jedinec tím větší šance, že bude odchycen. Ovšem tohle nemůžeme brát jako hlavní příčinu i když to něco do sebe má. Pouze bych chtěl podotknout, že varani patrolují svoje teritorium pouze 2x za rok a to speciálně v době tzv. "mokrého období" (leden - duben) a v období námluv a páření (červenec - srpen). V tomto období je schopen varan urazit až 2.5 mil (4 Km) denně! Ostatní měsíce varan využívá pouze malou část svého teritoria a jejich denní přesun je o hodně menší. Samice na druhou stranu obchází svoje teritorium pouze v době "mokrého období" a v době páření se nepřesunují skoro vůbec. Jinak řečeno v období páření zůstávají v blízkosti svých hnízd lákajíce a upozorňujíce na sebe samce.

 

 

 

© Copyright ROMAN VALENTA 2006 - 2007. All rights reserved.

Publikování nebo šírení obsahu VARANUS NILOTICUS je bez písemného souhlasu majitele zakázáno.
Website Designed by CX WEB - POD Hosted by Easy CGI Optimalizace by PageRank