Příručka Chovatele - Pár slov

 

Obecné Informace.

 

Historie.

Varan nilský byl veřejnosti představen poprvé v roce 1743 ilustrátorem Albertusem Seabou. Jeho nákresy zobrazovaly první exemplář který byl získán a určen pro studii a klasifikaci. Seba pojmenoval zvíře Lacerta nilotica. Švédský přírodovědec Carolus Linnaeus provedl první examinaci v roce 1758 a nazval zvíře Lacerta monitor. V roce 1766 Linnaeus oficiálně zdokumentoval ještěra a změnil jméno zpět na Lacerta nilotica. V roce 1818 Lichtenstein prejmenoval ještěra na Monitor niloticus a Fitzinger změnil jméno na Nile monitor v jeho knize New Classification of Reptiles z roku 1826. Název se dochoval až do dnes nezměněn.

 

Základní Informace:

Varan Nilský (varanus niloticus) Je jedním z pěti největších ješterů nacházejícím se na africkém kontinentě. Varanus je latinsky termín odvozený z arabského Waran což v anglickém jazyce znamená "monitor" volně v českém jazyce "kontrolovat, varovat". Jméno "monitor" je též vázáno s pověrami, kdy se věřilo, že tito ještěři oznamovaly na blízkost nebezpečných krokodýlů nilských. Varana můžete spatřit v povodí řeky Nil a ve všech oblastech sub-saharské Afriky až po Egypt. Tohle nádherné zvíře obvykle spatříte v oblastech s klidnější vodou s písečným povrchem společně se stromovím zákoutím tvořící různé bunkry a úkryty. Většina importovaných jedinců pochází z oblasti Kenya, Nigérie a Toga. Zbarvení se liší podle oblasti odkud pochází a tak rozeznáváme dva rozdílné poddruhy varanus niloticus niloticus (sedm světlých příčných druhů a černý jazyk) a varanus niloticus ornatus (pět světlých příčných pruhů a růžový jazyk). Měřeno od ramenního kloubu po kyčelní, neplést si s kořenem ocasu to by vám už vyšlo pruhů víc. Ve volné přírodě se jejich jídelníček skládá z ryb, vodních krys, žab, vajec či mláďat Nilského krokodýla. Samozřejmě nepohrdnou ani mršinami. Mláďata se též živý větším hmyzem či plži.

Charakteristika:

Jejich zbarvení je většinou černé se žlutými skvrnami rozdílných velikostí po celém hřbetu a hlavě z nichž ty velké tvoří jako by pruhy, kdežto břicho má barvu okrově- žlutou se slabě viditelnými černými pásky. Díky zbarvení dochází ve většině případů k záměně s daleko klidnějším jedincem a to s Asijským vodním varanem. Jazyk Varana Nilského je dlouhý, silný, velice podobný jazyku hada. Též jako u hada je jazyk vybaven vysoce výkonným smyslem pro čich a je napojen na jacobson's orgán. Silné čelisti jsou osazeny velice ostrými zoubky, které jsou jemně nakloněny směrem dozadu pro lepší uchopení a držení kořisti. Nohy jsou silné a svalnaté, kde zadní jsou podstatně větší a svalnatější jak přední. Prsty má opatřeny silnými drápy, které využívá na lezení, hrabání, obranu či k trhání kořisti. Nosní otvory jsou umístěny na vrcholu zašpičatělé hlavy což značí že Varan je též velice dobrý plavec. V některých záznamech je uváděno že Varan Nilský dokáže vydržet pod vodou bez nádechu až 1 hodinu ovšem u zvířat testovaných v chovu se naměřila průměrná doba okolo 15 minut maximálně však 30 minut. Při tomto potápění dochází k redukci krevního tlaku a tlukotu srdce na minimum. Ovšem Varan nejen že je dobrý plavec, ale též dokáže výborně šplhat a na souši umí i velice rychle utíkat. Průměrná teplota těla varana se pohybuje okolo +28.8C kdy rozdíl mezi nejnižší a nejvyžší je zhruba od +20C do +37.2C. Oči má umístěné po stranách a tak umožňují varanovi obhlédnout okolí v širokém úhlu a díky velice dobrému zraku mu jen tak něco neunikne. Ocas je silný a kratší stejně jako u ostatních ještěrů je využíván k obraně, ale též pomáhá varanu v lezeni a přidržování. Taková další zvláštnost, kterou díky silnému ocasu dokáže je, že v případě nebezpečí se dokáže varan postavit na zadní nohy používajíce ocas jako třetí opěrný bod. V této pozici připomíná rozčíleného medvěda a tak zastraší případného agresora, který je překvapen jak jeho kořist najednou narostla. Pokud Varan o ocas přijde nebo o jeho část, tak má smůlu, ne že by kvůli tomu umřel, ale ocas na rozdíl jako je tomu u většiny ostatních ještěrek u varana nedorůstá. Varan je též velice dobrý běžec a dokáže vyvinout úctihodnou rychlost a v některých případech může být rychlejší jak člověk. Jeho tvar těla mu umožňuje velice obratně proběhnout hustým křovím a tak setřást případného predátora.

Varan Nilský je schopen dorůst délky až 7 stop (2.1 metru) , ale průměrná velikost se pohybuje okolo 4.5 - 5.5 stop (1.5 - 1.8 metru). Podíl mezi celkovou délkou, délkou s a bez ocasu je 1:1,5. (Pro příklad: bez ocasu = 30,5cm, ocas = 46cm Celkem = 76,5cm) Mláďata obou druhů váží zhruba kolem 20-25g ovšem u dospělých jedinců může být rozdíl markantní. Niloticus bude mít váhu kolem 4,5 - 7,25Kg, kdežto stejně starý Ornate bude vážit 10 - 13,5Kg. Niloticus narůstá v průměru 1,25cm - 2,5cm / měsíc, oproti tomu Oranate 2,5cm - 4cm / měsíc. Jako většina ještěů tak i varani rostou po celý život. Dospělý jedinec by měl mít minimální délku 122cm. Největší zdokumentovaný jedinec (1994) měl úctyhodných 243cm, ale i tak mnoho jedinců bylo zaznamenáno s délkou velice podobnou tomuto rekordu.V průměru se Varan Nilský dožívá 10 - 15 let. Tento druh zvířete je v zajetí velice stabilní a dalo by se říci nenáročný na chov, ovšem to jen za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky správné péče a to nejen co se diety týče, ale též v zajištění adekvátních podmínek k životu. U jedinců odchycených ve volné přírodě by se měl provést test na zjištění vnitřních parazitů neboť šance, že je má je dalo by se říci 100%. Určité procento vnitřních parazitu je přítomno i u exemplářů chovaných doma, ale u zdravého zvířete je to naprosto normálni a organismus si jejich množství dokáže regulovat sám. Ve volné přírodě se Varan živí masitou potravou tudíž patří do skupiny masožravců. Varan Nilský má velice agresivní charakter a s jeho ohromným stiskem v tlamě a silným ocasem, kterým dokáže švihat vcelku dost rychle a přesně dokáže být velice nebezpečný i člověku. Ovšem s obrovskou trpělivostí, častým braním do ruky a hlavně dobře zásobenou lékárničkou si na vás může zvyknout a v některých případech vás mít i rád jestli se to tak dá vůbec nazvat:-) Samozřejmě nejlépe je začínat od mláďat u většího jedince přeci jenom to je o něco horší a hlavně je obrovský rozdíl když se vám zakousne do prstu 4 měsíce staré mládě, které je velké sotva 30cm nebo 3 roky starý jedinec, který sice není o moc větší asi kolem 75cm, ale se stiskem kterým dokáže rozdrtit u myší lebku jak burák.

 

SOUHRN ZÁKLADNÍCH ROZDÍLŮ

 

Niloticus Ornatus

Niloticus Niloticus

Počet pruhů

5

7

Barva jazyku

růžovo-červená

modro-černá

Tvar hlavy

oválný

šípovitý

Mohutnost

masívnější

hubenější

Hemipenisy

8-12 výrustků

5-10 výrustků

 
varanus niloticus ornatus
varanus niloticus niloticus

 

Smysly:

 

Čich je zajišťován jeho dlouhým vidlicovitým jazykem, který je velice podobný jazyku hada. Jazyk sbírá informace, které pak následně předává Jacobsonovu orgánu který je umístěn na horním patře tlamy. Tak jako hadi tak i varani využívají tohoto orgánu k analýze pachu který je následně předáván do mozku kde je zpracován. Zvířata takto dokáží odhadnout jestli jde o vhodnou kořist a jak je zhruba veliká. Citlivost je tak vysoká že varan dokáže detekovat přítomnost člověka az do vzdálenosti 100m.

 

Zrak varana jsou umístěny po stranách a tak umožňuji tzv. prostorové vidění. Prostorové vidění u varana je velice dobré, ale i tak má varan jednu nevýhodu v přímém pohledu vpřed. Může se tak stát ze kořist sedící před špickou tlamy nemusí videt. Tahle nevýhoda se dá velice dobře vypozorovat když varan žere žrádlo z misky. Na žrádlo se díva z boku a i tak naklání hlavičku.

Varan Nilský byl a je studován čas od času v divoké přírodě a z posledních údajů vyplívá, že je to teritoriální zvíře a tak by jste se měli vyvarovat chovu více jedinců v jednom teráriu neboť v dospělosti by mohlo docházet k bojům v nejhorším případě úhynu jednoho z jedinců. Boj těchto jedinců je velice zuřivý, kdy dochází ke kousání, švihání ocasem či škrábání, takže ještě jednou NEDOPORUČUJE SE CHOVAT VÍCE JEDINCŮ POHROMADĚ. 

 

 

 

© Copyright ROMAN VALENTA 2006 - 2007. All rights reserved.

Publikování nebo šírení obsahu VARANUS NILOTICUS je bez písemného souhlasu majitele zakázáno.
Website Designed by CX WEB - POD Hosted by Easy CGI Optimalizace by PageRank